WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE
POWIAT STRYJ
mapa fizyczna powiatu Stryj
Mapa fizyczna powiatu Stryj z 1937 roku
Księga poszukiwań powiatu Stryj

Powiaty woj. stanisławowskiego: